İnnoEM

İnovasyon Eğitim Mühendislik

hero

Hakkımızda

shape shape

2008 yılında kurulan İNNOEM İnovasyon Eğitim ve Mühendislik Ltd.Şti., öncelikle Türk sanayisine katkıda bulunacak fikirlerin projelere dönüştürülmesine ve bu projelerin yurt içi ve yurt dışı destekler ile finansmanının sağlanmasına yardımcı olarak,Türk sanayisinin global pazarlarda rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını desteklemektedir.shape shape

Yeni ve yenilikçi ürünler geliştirilmek isteyen kurum ve kuruluşlara, Türkiye’de yatırım yapmakta veya yapacak olan yerli ve yabancı firmalara eğitim, mühendislik, danışmanlık, araştırma, yayın hizmetleri sunma misyonu doğrultusunda İNNOEM, farklı disiplinlerde uzmanlaşmış ekibi ile Ar-Ge oluşumlarının kurulumu, fonlanması ve sürdürülebilirliğine yönelik hizmet sağlamaktadır.

shape shape

Ar-Ge’ye yönelik devlet destekleri konusunda bir çözüm ortağı olarak hizmet veren İNNOEM kuruluşundan bugüne 500 aşkın projede 100 Milyonun Avro nun üzerinde bir fon büyüklüğünün yönetimini gerçekleştirirken Ar-Ge süreçlerini geliştirecek eğitim ve işbirlikleri konusunda da kurumlara hizmet vermektedir.TÜBİTAK 1501 SANAYİ AR-GE DESTEKLEME PROGRAMI

Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı ile yüksek maliyetli Ar-Ge çalışmalarınız için finansman yaratarak rekabetçi gücünüzü arttırın! Prototip ve pilot ölçeğe kadar olan araştırma ve uygulama çalışmalarınızın giderleri için hibe ve vergisel teşviklerden yaralanarak dünya markaları arasında yerinizi alabilirsiniz… Afiş için tıklayınız.

about
shape
shape

KOSGEB ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

KOSGEB Ar-Ge’sini tamamlayan KOBİ’lere üretim altyapılarını kurmalarında %75’e varan oranlarda destek sağlıyor… KOSGEB desteklerinden yararlanmakta geç kalmayın! Teşvik Kapsamındaki Harcamaları:

 • Kira Gideri
 • Makine Teçhizat Donanım Hammadde Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri
 • Personel Gideri
 • Afiş için tıklayınız

  about

  BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE MERKEZİ

  Ar-Ge Merkezinizi kuralım, küresel ölçekte rekabet edebilir bir marka yaratırken maliyetlerinizde %35’e varan avantajlar elde edin! Desteklenen Proje Harcamaları:

 • Personel Giderleri
 • Seyahat Giderleri
 • Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alım Giderleri
 • Danışmanlık/Hizmet Alım Giderleri
 • Yurtiçi Ar-Ge Kurumlarına Yaptırılan İşler
 • Malzeme Giderleri
 • Patent Giderleri
 • Ar-Ge Faaliyetleri ile İlgili Yönetimsel Giderler
 • Afiş için tıklayınız

  about
  shape

  MAKALE VE BİLDİRİ YÖNETİM PLATFORMU

  Makale ve Bildiri Yönetim platformumuz ile bildirilerinizi hakem ve editörlerimiz sayesinde değerlendirebilir, isterseniz online konferanslar ile bildirilerinizin sunumunu gerçekleştirin veya DergiPark aracılığıyla bildirilerinizi yayınlayın ! Web sitemize gitmek için lütfen tıklayınız

  about

  Eğitim Hizmetlerimiz

  Team

  İnovasyon Odaklı Büyüme Stratejileri

  Yenilikçi süreçlerin yönetilmesi, içselleştirilmesi ve bu alandaki farklı desteklerden faydalanılması konusunun bir bütün içerisinde ele alınması gerekmektedir. Bu da ancak firma bilgi birikiminin bu alandaki gelişimine bağlıdır.Bu alandaki düşünce sistematiğinin kazandırılması amacı ile eğitim programları düzenlemekteyiz.
  Team
  Arama Konferansı/Çalıştaylar

  Belirli bir konuda fikir üretmek için ilgili kişilerin bir araya getirildiği, farklı fikir üretme tekniklerinin kullanıldığı, herkesin fikirlerini özgürce iletebildiği, sonuç üretmeyi hedefleyen ve bir moderatör yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalardır. Kuruma özel tasarımı yapılan çalıştayların akış ve içeriği elde edilmek istenen sonuç doğrultusunda hazırlanır.

  Team
  Stratejik Ürün Portföyü Belirleme

  Rekabetin küreselleştiği ve üretimin kolaylaştığı bir dünyada firmaların ürün portföylerini doğru belirlemelerinin önemi giderek artmaktadır. Çevresel etkenler ve müşteri beklentilerinin iyi analiz edilip, mevcut birikimler doğrultusunda üretilebilecek katma değerli ürünlerin belirlenmesine yönelik eğtim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.


  Team
  Ürün Geliştirme

  Pazarda yer bulabilecek, rekabetçi ve inovatif ürünlerin geliştirilebilmesi için ürün geliştirme süreci çok önemlidir. Bu eğitimimiz ile firmaların ürün geliştirme stratejilerinin oluşturulmasında ve çalışanların fikirlerini ürüne dönüştürebilmesi için temel metodolojileri öğrenmesinde katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Eğitim teorik ve uygulamalı bilgi paylaşımını içerir.  Team
  Liderlik ve Ekip Çalışması

  Bu eğitimin amacı Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplumsal bir süreç olarak ele alınması; Ekip kurma ve ekibe liderlik etme konularını kapsayacak aşağıdaki başlıklar üzerine interaktif çalışmalar yapılacaktır.  Team
  Ar-Ge Merkezi İK Yönetimi

  Ar-Ge merkezlerinin katma değerli ürünler geliştirmesi için yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda; yasa kapsamında firmalara sağlanan teşviklerden elde edilen faydaların da bu bilginin zenginleştirilmesinde dolayısı ile insan kaynağının geliştirilmesinde kullanılması beklenmektedir.  Team
  Özdeğerlendirme Anketi

  Özdeğerlendirme,bir kuruluşun faaliyetlerinin ve iş sonuçlarının bir yönetim modelini esas alarak kapsamlı,sistematik olarak gözden geçirilmesidir. Ülkemizde EFQM kriterlerini esas alan Mükemmellik Modeli benimsenmiştir.Bu doğrultu bir özdeğerlendirme süreci benimseyen kuruluşlar,güçlü yanlarını ve gelişmeye açık yanlarını belirlerken çalışanlarının görüşlerini de alarak geniş veriye sahip olacaklardır.

  Mühendislik Hizmetleri ve Danışmanlık

  blog

  InnoEM bünyesinde bulunan uzman personelimiz ve proje kapsamında sağlanacak akademik destek ile birlikte; proje fikirlerinizi tasarıma dönüştürürken ürün tasarımı ve geliştirme sürecinde en kaliteli, en ekonomik ürünü en kısa zamanda pazara sürmek için yanınızdadır.  blog

  AR-GE MERKEZİ KURULUMU

  İNNOEM ekibi olarak 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın beklentilerine uygun olarak mevcut Ar-Ge altyapısının analizi, Ar-Ge Merkezi olunmasına yönelik stratejik yol haritalarının oluşturulması, Ar-Ge’ye özel iş süreçlerinin oluşturulması, başvuruların hazırlanması, Ar-Ge Merkezinin yönetimi, izlenmesi ve sürdürülebilirliğine yönelik hizmet verilmektedir.


  blog

  AR-GE FON VE TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

  İNNOEM ekibi projelerini için TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait programlardan sizin için en uygun olanlarını belirleyerek proje kapsamının oluşturulmasında fonlanma sürecinin sonlanmasına kadarki tüm süreçte bir çözüm ortağı olarak hizmet sağlamaktadır.

  blog

  AR-GE PROJESİ YÖNETİMİ VE İZLEME

  İNNOEM ekibi; TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TTGV, KOSGEB ve Avrupa Birliği gibi Ar-Ge’yi fonlayan kuruluşlara ait desteklerde proje fikri oluşturulması başvuru hazırlanması ve proje kabulü sonrası mali ve teknik izleme raporlarının oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
  blog

  TEKNOKENT ŞİRKETİ KURULUM DANIŞMANLIĞI

  İNNOEM ekibi, Ar-Ge’ye yatırım yapan, gelir modeli Ar-Ge ve teknolojik ürünlerin satışından doğan şirketler için uygun teknokentlerin araştırılması, projelendirme, başvuru ve kabul sürecinin yönetimi, kurulum sonrası 4691 Sayılı kanuna uygun olarak mali ve yönetimsel yapılanmanın sağlanması, izleme ve sürdürülebilirlik konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.